MUDr. Miroslav Koliba, MBA 
Diabetolog a podiatr, prezident České podiatrické společnosti