MUDr. Miroslav Koliba, MBA. LL.M 
Diabetolog a podiatr, prezident České podiatrické společnosti