MUDr.Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M.

Prezident České podiatrické společnosti z.s.

Člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti 

Diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu.

Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti 

předseda redakční rady Podiatrických listů.


Člen Společnosti pro léčbu ran. 

Lékař diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov.


Odborný garant kongresu Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků.

 

"Pro tohle jsem se narodil..."Zpět

E-komunikace

Partneři / odkazy

Gynartis
MUDr. Lenka Kolonderová
MUDr. Radka Kosková
Ortopedie Nandana
Pedicor - cévní ambulance
Proteor