Nutriční poradna


Připravujeme 

Mgr. Kamila Bolechová, RNT  

Registrovaný nutriční terapeut         

                                                             

 

Registrovaný nutriční terapeut: Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník, který vykonává povolání v rámci preventivní péče na úseku klinická výživa a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Je vysokoškolsky vzdělaný. Dále se nutriční terapeut ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa. Nutriční terapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu. Nutriční terapeut nese za svá doporučení odpovědnost!

Oproti tomu výživový poradcem může být kdokoliv, kdo si na tuto činnost opatří živnostenský list. Jedná se o živnost volnou, ke které nepotřebuje žádné speciální vzdělání. Za případné škody na zdraví, které klientovi způsobí, nenese žádnou odpovědnost

 

Další vzdělání a aktivity:

Specializace v oboru obchod a služby.

Vyučující odborných předmětů, zdravotnictví.

Garant dietního stravování ve školních jídelnách dle metodického pokynu MŠMT.

Garant a lektorka kurzu „Výživový poradce“.

Garant nutriční péče v oblasti lázeňství a rehabilitace.

Spoluautor doktorandského výzkumu „Význam výživy pro podporu léčby ran“, (autorka článků, aktivní účast na národních a mezinárodních kongresech).

 

Moje filozofie: Kladu důraz na psychickou pohodu klienta. S mou pomocí změníte svůj životní styl bez stresu, příkazů či jiných omezování…  Jídlo je pro nás lékem a radostí.

Čím se zabývám:

Zdravý životní styl

Ozdravení jídelníčku, redukční jídelníček, detoxikace nebo vyživení organismu pro zdraví a krásu. Všechny jídelní plány jsou sestaveny dle individuálních potřeb a přání klienta. Jídelní plány budou pro Vás účinné a komfortní.

Léčebná výživa – sestavení nutričních intervencí při poruchách metabolismu jako jsou: Diabetes mellitus (cukrovka),  kardiovaskulárních nemocí – zvýšený cholesterol, ateroskleróza, vysoký krevní tlak aj., nemocí gastrointestinálního traktu – jakékoliv žaludeční nebo střevní onemocnění, či ledvinových nemocí – ledvinové kameny, nedostatečnost, výživa dialyzovaných.

Výživa dětí a adolescentů – intolerance, alergie, obezita, výživa při neprospívání dítěte.

Výživa sportovců – příprava na závody, navýšení bílkovinové složky, poradenství správné výživy na základě dané sportovní aktivity.

Alergie a intolerance – bezlepková strava, bezlaktózová a bezmléčná či jiné typy intolerancí.

 

 

Co Vás u mě čeká:

 

Celková body analýza – vyšetření tělesného schématu

Nutriční anamnéza – výživový dotazník, rozbor dosavadních stravovacích zvyklostí

Nutriční intervence – sestavení jídelníčku na míru, sestavení rámcových jídelníčku

Podstoupíte vstupní konzultace s nutričním terapeutem, dále kontrolní podle domluvy

U diabetiků rozbor výsledků z krve od lékaře – sestavení individuálního plánu

Výběr z několika možností – jednorázové návštěvy, balíčky, nadstandartní péče

Tato vstupní konzultace trvá cca 60–90 min

 

Ceny a balíčky

Jednorázová vstupní konzultace 590,-

-          provedení nutriční anamnézy

-          rozbor dosavadních stravovacích návyků

-          nutriční intervence – nová výživová doporučení

-          složení tělesné konstituce – body analýza

Každá další jednorázová konzultace (60–90 min) 590,-

 

Balíček standard na míru - 3 měsíce / 3 590,-

Tento balíček zahrnuje:

- vstupní konzultaci, 3x kontrolní konzultace, 3 x email konzultace

-          provedení nutriční anamnézy

-          rozbor dosavadních stravovacích návyků

-          nutriční intervence – nová výživová doporučení

-          složení tělesné konstituce – body analýza

- individuální komplexní jídelníček

- doporučení pro nakupování a výběr vhodných potravin – jak číst mezi řádky

- technologické úpravy pokrmů – jak vařit

-pravidelné měření těla, vážení a sledování a zhodnocení změn

 

Balíček exklusive na míru – 6 měsíců / 5 290,-

- Vstupní konzultaci, 6x kontrolní konzultace

-          provedení nutriční anamnézy

-          rozbor dosavadních stravovacích návyků

-          nutriční intervence – nová výživová doporučení

-          složení tělesné konstituce – body analýza

 

- individuální komplexní jídelníček

- doporučení pro nakupování a výběr vhodných potravin – jak číst mezi řádky

- technologické úpravy pokrmů – jak vařit

- pravidelné měření těla, vážení a sledování změn

- doporučení mikronutientů (vitamíny, minrální látky) dle Vašich individuálních potřeb organismu

- orientace ve světě dopňků výživy a moderních diet – co si mohu koupit a bude pro mne zdravé a bezpečné? Které doplňky nefungují?

- superpotraviny a detoxikace

- osobní mentoring

- online podpora

 

Individuální konzultace na vybrané téma – 90 minut / 950;

Detoxikace

Super a Bio potraviny

Krabičkové diety „domácí“

Moderní dietologie – keto, low carb, paleo, raw, vegetariánské diety, vegánské.

 

 

ZPMV 211, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Prevence nadváhy a obezity:   Přispívá dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč na vyšetření, které zahrnuje analýzu složení těla, zejména bioelektrickou impedanční metodou. Vyšetření musí být provedeno u poskytovatele zdravotních služeb, případně v lékárně.

Sestavení jídelníčku nutričním terapeutem:  Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč na službu nutričního terapeuta, který sestaví jídelníček pro dosažení a udržení zdravé hmotnosti.

Příspěvek může být poskytnut pojištěncům s potvrzenou diagnózou E66 (obezita). 

 

 

OZP 207, Oborová zdravotní pojišťovna

Poradenství certifikovaného nutričního poradce.

Příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty.

Příspěvek lze čerpat do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením u certifikovaných nutričních terapeutů. Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta. Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/pece-o-vybrane-chronicky-nemocne-klienty https://www.ozp.cz/web/files/formulare/zadost_o_kredit_nutricni_poradentstvi_chronici.pdf?230106

 

ČPZP 205, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Prevence obezity dospělých    Příspěvek ve výši 500 Kč.

Příspěvek je možno využít na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, dietologa, praktického lékaře nebo nutričního terapeuta (nevztahuje se na výživového poradce) za účelem snížení nadváhy a obezity. Konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta.

viz:  ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy 

 

 

E-komunikace

Partneři / odkazy

Gynartis
MUDr. Lenka Kolonderová
MUDr. Radka Kosková
Ortopedie Nandana
Pedicor - cévní ambulance
Proteor