O nás  

 

MUDr.Miroslav Koliba MBA

lékař, diabetolog, podiatr,

Prezident České podiatrické společnosti z.s.

Člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti 

Diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu.


Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti

.

Prezident České podiatrické společnosti, předseda redakční rady Podiatrických listů.


Člen Společnosti pro léčbu ran. 


Lékař diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov.


Jednatel firmy Podartis s.r.o., která se věnuje prodeji pomůcek k léčbě a diagnostice diabetické nohy.  Odborný garant kongresu Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků.


Dis. Karin Kuchařiková 

zdravotní sestra, nutriční sestra 

Staniční sestra, pečuje o chod ambulance, edukuje pacienty o dietě, aplikaci inzulínu, režimových opatřeních, sestavuje jídelníčky na míru v rámci programu "Hubni s rozumem"

Provádí vyšetření k stanovení rizika vzniku diabetické nohy , ošetřuje pacienty se syndromem diabetické nohy.


Jana Výmolová 

praktická sestra,  pedikérka, specialistka na ortonyxii a suchou pedikuru 

Vedoucí podologicko - pedikerské sekce České podiatrické společnosti z.s. 

Autorizovaný zástupce České podiatrické společnosti k vykonání kvalifikační zkoušky v oboru Pedikérka a nehtová designérka 69-025H .

Školitelka metod ortonyxie ( řešešení zarostlého nehtu)

Školitelka pedikúry 

Zaměřuje se na náročné jak léčebné ta preventivní ošetření nohou diabetiků 

Martina Bálková

Odborník na diabetickou obuv, administrátor 

Absolvent školení ČOKA o obuvi

Vedoucí prodejny obuvi

Organizátor kongresů a školení

Administrace chodu ambulance