MUDr. Miroslav Koliba


Přednášky a vystoupení, které plánujeme : 

 

 

Přednášková a publikační činnost:

 

 

 

 

ke stažení:   https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/jowc.2021.30.10.810

 

 

Knihy:  

Syndrom diabetické nohy

Adaptovaný doporučený postup na základě mezinárodních guidelines

na zákaldě: „The 2019 IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease“. Nicolaas C. Schaper; Jaap J. van Netten; Jan Apelqvist; Sicco A. Bus; Robert J. Hinchliffe & Benjamin A. Lipsky (Eds.)

 

Autoři:

Garant: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Pracovní tým: MUDr. Michal Dubský, PhD.;MUDr. Vladimíra Fejfarová, PhD.; MUDr. Jarmila Jirkovská; MUDr. Miroslav Koliba, MBA; MUDr. Petr Krawczyk; MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA; MUDr. Bedřich Sixta; MUDr. Veronika Wosková; PhDr. Zuzana Fialová

Metodici: adj. Assoc. Prof. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.; Ing. Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.

 

 

Dne: 30. listopadu 2021 : Seminář o technologiích v diabetologii 

Pořadatel: Perfect Distribution 

Místo:  Hotel Imperial , Ostrava 

Přednáška hl. autor:  Diabetici a senzor v praxi diabetologa, uhrada výkonu a schválení VZP 

 

listopad 2021 :  časopis Posel číslo 2/2021 (vydává podiatrická sekce ČDS ČLS JEP)  

autor článků: Zprávy z kongresů a seminářů: 8. ročník kongresu Multidiciplinární přístup v péči (neje) o nohy diabetiků  

autor článku: Krátký komentovaný průvodce k vybraným výkonům v praxi podiatrické ambulance 

 

Dne: Sobota 27.listopadu 2021  : Seminář chirurgie nohy na téma :mediální nestabilita hlezna a Charcotova osteoatropatie 

Pořadatel: Ortopedická klinika 1.LF UK  a FN Motol 

Místo:  Anatomický ústav 1.LF UK , U nemocnice 3, Praha 2 

Přednáška hl. autor:  Konzervativní léčba Charcotovy osteoatropatie 

 

Dne: pátek  26.listopadu 2021   Mezioborové symposium SYNDROM DIABETICKĚ NOHY 

Pořadatel: CD IKEM  ve spol s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP a Českou chir. společností 

Místo:  Kongresové centrum Praha (on line) 

Přednáška spoluautor:  Aktuality ze zahraničí a z Podiatrické splečnosti ( spoluautor prof. MUDr. Jirkovská ) 

Přednáška spoluautor:: Současné názory na význam hyperbaroxie u syndromu diabetické nohy ( hl. autor MUDr.M. Hájek, Ph.D.)   

 

Dne:  25.listopadu 2021 Seminář:  Prevence syndromu diabetické nohy pro praktické lékaře a ostatní ambulantní specialisty

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM

Garanti: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr. Vladimíra Fejfarová, PhD,

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Přednáška hl.autor : Praktické seznámení s metodami vyšetření rizika syndromu diabetické nohy , se zásadami prevence a edukace  včetně vhodné obuvi 

 

Dne: 13. listopadu 2021 : IX. mezinárodní setkání odborníků v Brně

Mölnylcke forum aneb Mezinárodní setkání odborniků

Pořadatel:  Společnost Amepra s.r.o.

Místo: Hrázní 327/4a, Brno

Přednáška hl.autor: Využití kyslíkové terapie v hojení ran.

 

Dne 12.11.2021 byl hostem ČT ???? v pořadu Dobré ráno byl prezident České podiatrické společnosti MUDr. Miroslav Koliba. Tématem byl Diabetes a 100 let inzulínu ????

Kdo neviděl, může se podívat na ???? bit.ly/záznam
Dozvíte se například: ???? Historie onemocnění diabetem – jak se před sto lety diabetes léčil? ???? Jaké typy cukrovky známe a jak ji pacienti snáší? ???? Novinky v léčbě
 
Dne: 5.11.2021 Podiatrické setkání ve Žďáře nad Sázavou
 
Pořadatel:  MUDr. Radek Černý

Místo: Žďárská 610, Nové Město na Moravě

Přednáška spoluautor: Offloading pro pacienty se syndromem diabetické nohy ve světle nových doporučených postupů (MUDr.Petr Krawczyk)

 

Dne: 21.-23.10.2021 Aktuality v diabetologii Poděbrady 2021

Pořadatel: Diabetická asociace ČR, zs a GALÉN-SYMPOSION sro, v odborné spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN v Motole

Místo: Náměstí TG Masaryka 433/II, Poděbrady

absolvování semináře

 

Dne: 2.10.2021 Diabetologický a podiatrický den 2021

Pořadatel: Občanský spolek Naděje pro každého zs

Místo: 28. října 1263/170, Ostrava

přednáška hl.autor 

 

Dne: 24.9.2021 Zdravá noha aneb Podiatři nefrologům, nefrologové podiatrům

Pořadatel: GALÉN - SYMPOSION sro ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti ČLS JEP

Místo: Vídeňská 1958/9, Praha 4

Přednáška hl.autor: Preventivní péče o rizikové hemodialyzované/transplantované pacienty z hlediska syndromu diabetické nohy

 

Dne: 3.9.2021 VIII. ročník mezioborového sympozia DIABETES MELLITUS

Pořadatel: Pharma Product Management ve spolupráci s LF UK a FN v Hradci Králové

Místo: Velké náměstí 22/32, Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum

absolvování semináře

 

Dne: 14.-17.4.2021  57. diabetologické dny

Pořadatel: Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Místo: on line

absolvování semináře

 

Dne. 29.3.2021 Odborná konference Centra diabetologie a EUNI DIA speciál.Fórum expertů Kardiak

Pořadatel: Pears Health Cyber, sro

Místo: on line

absolvování semináře

 

Dne: 26.3.2021 Jarní webinář Syndrom diabetické nohy

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM Praha

Místo: on line

absolvování semináře

 

Dne: 19.3.2021 Praktický management konzervativní léčby

Pořadatel: Nefrologická společnost, Fresenius Kabi s.r.o.

Místo: on line

absolvování semináře

 

Dne: 11.3.2021 Ambulantní specialisté ambulantním specialistům

Pořadatel: AVCreatives sro

Místo: on line

absolvování semináře

 

Dne: 11.2.2021 Revoluce v diabetologii 10 nových kódů 10 důvodů se připojit

Pořadatel: GALÉN - SYMPOSION sro

Místo: on line

absolvování semináře

 

28. 4. 2020 

Informace, praktické rady, inspirativní témata a hosté v novém lifestylovém magazínu pro seniory na ČT3 

Povídání o cukrovce a diabetické noze 28.4. 2020 

Záznam na:  https://1url.cz/rzq3n

 

22. 4. 2020 

Děkuji České televizi za pozvání do pořadu Dobré ráno. Jsem rád, že jsem mohl v živém vysílání reagovat na problematiku diabetu a na problémy spojené s rizikem vzniku syndromu diabetické nohy. Jménem pedikérek a pacientů s diabetem jsem zdůraznil potřebu profesionální pedikúry.

V době koronavirové krize je tato problematika velmi tíživá. Zejména pro pacienty, kteří mají končetinu v bezprostředním ohrožení a také pro samotné lékaře. Nelehká je také pro odborníky pečující o diabetickou nohu z řad pedikérů.

Děkuji všem, kteří se na vysílání dívali. Přeji Vám hodně zdraví, sil a hlavně trpělivosti v dalších následujících dnech.

Kdo vysílání neviděl, může se podívat: https://1url.cz/Xz2pu

 

5. 2. 2020  

Vyprávěním o zákeřné chorobě cukrovka a jejích důsledcích pro naše tělo nás v dnešním vysílání (5.2. 2019) obohatil MUDr. Miroslav Koliba - prezident České podiatrické společnosti.

Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Ib9bwOyQ-9c&t=54s

E-komunikace

Partneři / odkazy

Gynartis
MUDr. Lenka Kolonderová
MUDr. Radka Kosková
Ortopedie Nandana
Pedicor - cévní ambulance
Proteor