Očkování vysoce rizikových pacientů

20.3.2021

Očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému pomocí unikátního kódu, který pacienti obdrží v ambulanci Diabetologie a Podiatrie Vratimov.  

V případě zájmu o vystavení potvrzení s unikátním kódem postupujte prosím následovně: 

Napište nám na e-mailovou adresu: info@mudrkoliba.cz nebo volejte na tel.č. ambulance 777 874 467

 

Doklad s kódem Vám vystavíme do 2 dnů od doručené žádosti - předávání bude probíhat denně od: 15.00 - 15.30 hod.  Kromě čtvrtku, kdy vydávat nebudeme (lékař slouží na urgentním příjmu).  

Kód je platný pouze s poslední ambulantní zprávou o ošetření, kterou vždy obdržíte na kontrole V případě, že zprávu o ošetření nemáte, ji na požádání vystavíme znovu.

Potvrzení dle aktuálně platných doporučení můžeme vystavit pacientům léčeným s diabetem mellitem, který je léčen léky nebo inzulinem a pouze v případě, že je diabetes komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:

• ischemická choroba srdeční (stav po infarktu nebo po nálezu od kardiologa s uvedenou diagnózou) 
• arteriální  hypertenze (léčená léky) 
• chronická ledvinová nedostatečnost a také po transplantaci ledviny 
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

 

Informace pro pacienty:

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Zpět

E-komunikace

Partneři / odkazy

Gynartis
MUDr. Lenka Kolonderová
MUDr. Radka Kosková
Ortopedie Nandana
Pedicor - cévní ambulance
Proteor